.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

NAJAVA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

NAJAVA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICAOpćinsko vijeće Gračanica održat će 25. sjednicu u četvrtak, 27.12.2018. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sali za sjednice, nova zgrada Općine.
Kolegij Općinskog vijeća utvrdio je sljedeći dnevni red:

1.RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA OPĆINE GRAČANICA ZA 2019.GODINU.
(Amandmani se podnose do ponedjeljka 24. 12. 2018.godine do 16,00 sati)

2.RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU IZVRŠENJA BUDŽETA OPĆINE GRAČANICA ZA 2019.GODINU.
(Amandmani se podnose do ponedjeljka 24. 12. 2018.godine do 16,00 sati).

3.RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 2019.GODINU.

 

4.RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA „CENTAR“

5.RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USPOSTAVLJANJU MEHANIZMA KOMUNIKACIJE VIJEĆNIKA S GRAĐANIMA – GRAĐANSKI SAT.

6.RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE GRAČANICA.

7.RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O OSNIVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE GRAČANICA.

8.ODLUKA O PRESTANKU I DODJELI MANDATA ČLANOVIMA VIJEĆA MZ
A / ODLUKA O PRESTANKU I DODJELI MANDATA ČLANOVIMA VIJEĆA
MZ DONJA ORAHOVICA
B / ODLUKA O PRESTANKU I DODJELI MANDATA U VIJEĆU
MZ VRANOVIĆI
C / ODLUKA O PRESTANKU I DODJELI MANDATA U VIJEĆU
MZ MIRIČINA.

9.RAZMATRANJE I USVAJANJE RJEŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JP „VETERINARSKA STANICA“ GRAČANICA.

10.RAZMATRANJE I USVAJANJE RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JZU „DOM ZDRAVLJA“ GRAČANICA

11.RAZMATRANJE I USVAJANJE RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JZU „GRADSKA APOTEKA“ GRAČANICA.

12.RAZMATRANJE I USVAJANJE RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GRAČANICA.

13.RAZMATRANJE I USVAJANJE RJEŠENJA O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GRAČANICA

14.INFORMACIJA O UPRAVLJANJU PARKING PROSTOROM

15.INFORMACIJA O STANJU I POPUNJENOSTI IZBJEGLIČKIH NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČANICA.

16.INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA HARMONIZACIJE KATASTARSKIH I ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PODATAKA ZA 8. FAZU PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA.

17.INFORMACIJA O STANJU ZAŠTITE GRAĐANA OD NEEKSPLODIRANIH I MINSKOEKSPLOZIVNIH SREDSTAVA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČANICA U 2018.GODINI

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.