.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽAN SASTANAK NA TEMU STANJA U OPĆOJ BOLNICI U GRAČANICI

Juče je Općinski načelnik organizovao sastanak sa predsjednicima svih političkih stranaka  i Kolegija Općinskog vijeća na temu problema u Općoj bolnici koji se odnose na nezakonito zapošljavanje, poremećene međuljudske odnose koji su kulminirali drastičnom smanjenju plaća svim uposlenim i do 30  procenata. Prema informacijama od uposlenih, vrši se mobing prema svima onima koji dižu glas i traže svoja prava.

 

Nakon dvočasovne rasprave doneseno je nekoliko zaključaka čiji je osnovni cilj da se stanje promjeni, zaštite prava uposlenih i da pacijenti dobiju kvalitetnu uslugu.  Za ovakvo stanje najodgovorniji je menadžment ustanove.

Neki od zaključaka sastanka su:

  1. Da se zatraži od direktora i Upravnog odbora pisana informacija o svim problemima i stanju u Općoj bolnici i dostavi načelniku Općine u narednih 10 dana
  2. Da se odmah zatraži od Kantonalnog ministra da se uključi u rješavanje stanja, uključujući i inspekcijski nadzor i reviziju zapošljavanja
  3. Da se od Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja zatraži rješavanje neophodnih sredstava za vraćanje plaća radnika na nivo utvrđen kolektivnim Ugovorom

Gračanica i građani naše općine zaslužuju daleko kvalitetniju zdravstvenu zaštitu te će se na temu zdravstva na općini, početkom sljedeće godine organizovati posebna tematska sjednica.

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.