.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

DRUGI MONITORING I EVALUACIJA RADA SEKCIJE UČENIČKOG PODUZETNIŠTVA O.Š. „HASAN KIKIĆ“

U petak, 30.12. u Multimedijalnoj sali općine Gračanica održan je drugi monitoring i evaluacija rada Sekcije učeničkog poduzetništva OŠ “Hasan Kikić” Gračanica.

U prisustvu direktora i nastavnika o.š. „Hasan Kikić“, načelnika općine Nusreta Helića, predstavnika Udruženja poslodavaca općine Gračanica i roditelja, učenici i mentori ove sekcije su predstavili dosadašnji rad koji se odvijao u školi te u osam gračaničkih firmi.

 

Načelnik Nusret Helić čestitao je učenicima i mentorima na do sada odrađenim aktivnostima prisjećajući se svoje izjave i na prethodnoj evaluaciji, a to je da treba raditi na tome da poduzetništvo uđe u sve osnovne škole.

„Gračanica prednjači u poduzetništvu i mora sigurno prije nego drugi da učini mnogo više u smislu jačanja poduzetništva, u smislu otvaranja vidika prije svega mladih za poduzetništvo ali isto tako i ovo što ste vi radili : da se upoznate sa privrednom strukturom naše općine, da se upozntea sa privredom kako bi stekli odgovarajuće navike ali i znali šta je to sve moguće i šta se sve to radi u gračaničkoj privredi“, rekao je načelnik Helić.

Prisutnima  se obratio i direktor škole Miralem Mejremić koji je naglasio da se dosadašnji rad sekcije odvijao u skladu sa planom rada koji je definiran u saradnji sa kompanijama. Evidentno je da su mentori i učenici uložili dosta truda, ali krajnji ishod i rezultat stečenog znanja ćemo ipak vidjeti u finalnoj fazi rada ove sekcije.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.