.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ČESTITKA OPĆINSKOG NAČELNIKA U POVODU MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

ČESTITKA OPĆINSKOG NAČELNIKA U POVODU MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOMU povodu 03. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, svim osobama s invaliditetom i njihovim porodicama, želim čestitati ovaj dan.

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ima za cilj da se skrene pažnja na probleme koji ih isključuju iz punog i efikasnog učestvovanja u društvenim tokovima.


Jačanjem kapaciteta na lokalnom nivou te određivanjem prioriteta u svrhu zadovoljavanja potreba osoba s invaliditetom, nastojimo intenzivirati procese uključivanja osoba s invaliditetom kao ravnopravne građane u sve segmente društvene zajednice. Naša je obaveza da vam omogućimo da se u svom gradu i svojoj zajednici osjećate ravnopravno, sigurno i zadovoljno.

U nadi da ćemo graditi društvo jednako za sve, jednakih mogućnosti, bez predrasuda i diskriminacije, te da ćemo sva pitanja o osobama sa invaliditetom rješavati isključivo u partnerstvu, još jednom vam čestitam 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Neka vaš invaliditet ne bude prepreka niti granica u ostvarenju životnih snova.

                                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                   Nusret Helić, s.r. 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.