ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICAU multimedijalnoj sali Općine Gračanica juče je održana 24. Sjednica Općinskog vijeća Gračanica.

Za ovu sjednicu Kolegij je predložio dnevni red sa ukupno četiri tačke, međutim po zahtjevu Kluba stranke SDA i obrazloženju Predsjedavajućeg OV  4. Tačka – Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa u 2018. Godini je povučena sa dnevnog reda.

Nakon ovih izmjena, jednoglasno je usvojen sljedeći dnevni red:

  1. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica
  2. Razmatranje i usvajanje Odluke o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom
  3. Odobrenje za ispravku greške u Odluci o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Gračanica za 2018. Godinu

Prva tačka je rezultirala dugotrajnom raspravom te je nakon obrazloženja predsjednika Komisije za propise i Statut izbor i imenovanje, općinska priznanja i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti, te amandmana koje je uložio načelnik Općine kao ovlašteni predlagač  Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica je usvojena jednoglasno.

Usvajanjem ove Odluke Statut Općine Gračanica je izmjenjen u više članova. Što se tiče statusa Predsjedavajućeg OV sada će u Statutu umjesto „Predsjedavajući dužnost obavlja profesionalno“ stajati da će Predsjedavajući OV svoju dužnost obavljati profesionalno ili volonterski o čemu će posebnu Odluku donositi Općinsko vijeće.

Statut Općine je značajno izmjenjen i u članovima u kojima se reguliše izbor Vijeća MZ, te su usvojeni amandmani načelnika Helića u kojima se nalaže poštivanje polne zastupljenosti  u radnim tijelima Općinskog vijeća.

Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom kao i Odobrenje za ispravku greške u Odluci o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Gračanica za 2018. Godinu su bez rasprave usvojeni jednoglasno.