ODRŽANA 23. SJEDNICA OV GRAČANICA

ODRŽANA 23. SJEDNICA OV GRAČANICANa 23. Sjednici Općinskog vijeća Gračanica razmatrano je 6 tačaka dnevnog reda.

Usvajanju dnevnog reda prethodilo je obraćanje Predsjedavajućeg vijeća MZ Lendići te predsjednice Komisije za etički kodeks, Mersihe Jogunčić.

Nakon obraćanja jednoglasno je usvojen sljedeći dnevni red:

  1. Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG –obuka 2: Etički kodeks OV, vijećnička pitanja; procjena napretka po Akcionom planu, utvrđivanje prioriteta i sljedećih koraka
  2. Razmatranje i usvajanje Odluka o izmjenama i dopunama budžeta Općine Gračanica za 2018. godinu
  3. Razmatranje i usvajanje Nacrta budžeta Općine Gračanica za 2019. godinu
  4. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o načinu izvršavanja budžeta Općine Gračanica za 2019. Godinu
  5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o prodaji nekretnine
  6. Informacija o stanju iz oblasti vodosnabdijevanja na području općine Gračanica

Prva tačka dnevnog reda podrazumjevala je drugu po redu obuku za vijećnike Općinskog vijeća sa osvrtom ovoga puta na Etički kodeks OV ,vijećnička pitanja i inicijative te procjenu napretka po Akcionom planu.

Po završetku obuke pristupilo se raspravljanju i usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine Gračanica za 2018. Godinu. U odnosu na budžet koji je usvojen u decembru 2017 za 2018, Budžet općine je uvećan za 413 370 KM i iznosi 13 811 305 KM. Odluku o izmjenama je obrazložio načelnik općine Nusret Helić kazavši da je bilo nekih značajnih promjena i u prihodovnoj i u rashodovnoj strani što je nalagalo da se mora izvršiti izmjena Budžeta. Odluka je usvojena sa 26 glasova „za“.

Nacrt Budžeta je prihvaćen jednoglasno sa zaključkom  da se javna rasprava  provede do  5.decembra. Budžet za narednu godinu je u Nacrtu planiran u iznosu od 12 744 034 KM.

Odluka  o načinu izvršavanja Budžeta općine Gračanica za 2019. Godinu kao i Odluka o izmjeni Odluke o prodaji nekretnine su jednoglasno usvojene.

Informacija o stanju iz oblasti vodosnabdijevanja na području općine Gračanica je nakon duže rasprave primljena k znanju.ODRŽANA 23. SJEDNICA OV GRAČANICA