.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTICAJA ZA RAZVOJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA I OBRTA SA PODRUČJA OPĆINE GRAČANICA ZA 2018. GODINU

Na osnovu člana 36. Statuta Općine Gračanica (“Službeni glasnik Općine Gračanica”, broj 4/09) i Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija i Općine Gračanica o implementaciji Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG, broj: 02-05-02345-1-2018 od 12.07.2018. godine, Općinski načelnik dana 03.09.2018. godine raspisuje

  

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTICAJA ZA RAZVOJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA I OBRTA SA PODRUČJA OPĆINE GRAČANICA ZA 2018. GODINU

  

I PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika (obrta i privrednih društava) grant sredstava (poticaja) sa područja Općine Grčanica.

 

II NAZIV POTICAJA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

 Poticaji razvoju privrednih društava i obrta sa područja Općine Gračanica

 

Cilj poticaja:

Smanjenje stope nezaposlenosti  kroz podršku postojećim obrtima/privrednim društvima na području Općine Gračanica.

 Ukupan iznos planiranih sredstava za poticaje:

80.000,00KM

 Maksimalan mogući iznos finansijskih sredstva po korisniku je podijeljen u više pragova na način koji je pojašnjen u Smjernicama za aplikante.

 

 III PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja  imaju

  • privredni subjekti registrirani za obavljanje djelatnosti na području Općine Gračanica u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, izuzev privrednih subjekata koji su registrirani kao:  domaća radinost, dopunska djelatnost ili sezonski posao, i
  • privrednim subjektima registriranim za obavljanje djelatnosti na području Općine Gračanica u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FbiH.

 

Trgovine na veliko i malo, priređivači igara na sreću i ugostiteljske djelatnosti nemaju pravo prijave na ovaj Javni poziv.

 

Kriteriji prihvatljivosti – obavezni kriteriji koje aplikanti i njihove aplikacije moraju zadovoljiti da bi bile razmatrane dat je u Smjernicama za aplikante.

 

 IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM KONKURSU

Obrti/privredna društva pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za uključivanje u projekt "Poticaji razvoju privrednih društava i obrta sa područja Općine Gračanica"

Prijava sadrži:

a)      Prijavni obrazac

b)     Obrazac projekta

c)      Prilozi – obavezna dokumentacija  (detaljno opisana u Smjernicama za aplikante)

 

Prijavni obrazac i Obrazac projekta moraju biti elektronski popunjeni.

Prijavni obrazac, Obrazac projekta i Smjernice za podnosioce prijava mogu se preuzeti na službenoj web stranici Općine Gračanica www.opcina-gracanica.ba.

 

V EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA

Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom utvrđenim Smjernicama za podnosioce prijava.

Nakon obrade prispjelih prijava Općina Gračanica će objaviti rezultate Javnog poziva na službenoj web stranici Općine Gračanica i oglasnoj ploči Općine a podnosioci prijava  se neće pojedinačno obavještavati.

 

VI NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

 

Općina Gračanica

M.M. Bašeskije 1, 75320 Gračanica,

Ne otvarati – po Javnom pozivu za dodjelu poticaja za razvoj privrednih društava i obrta sa područja Općine Gračanica za 2018. godinu

 

 

Na poleđini koverte obavezno navesti:

-       naziv–ime podnosioca prijave;

-       adresu i kontakt telefon;

-       ovjeriti pečatom obrta/privrednog društva.

 

Prijave se dostavljaju zaključno sa 17.09.2018. godine (ponedeljak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

 

Biće odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja prijave ako:

-          su neblagovremene,

-          nemaju sve sadržajne elemente,

-          ne ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva,

-          sadržaj prijave ne odgovara kriterijima za dodjelu poticaja

 

U postupku ovog Javnog konkursa Općina Gračanica ne snosi nikakve troškove sudionicima u Javnom pozivu, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj Javni poziv ili izvrši produženje roka za dostavu tražene dokumentacije. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

 

INFO-DAN vezano za sva pitanja i nedoumice potencijalnih aplikanata na Javni poziv je planiran za 07.09.2018. godine. (Petak) sa početkom od 10:00h do 13:00h u Multimedijalnoj Sali Općine Gračanica na adresi M.M.Bašeskije 1, nova zgrada Općine, II sprat.

 

VII OSTALE ODREDBE

       Sa podnosiocima prihvaćenih prijava Općina Gračanica zaključuje ugovore, kojima će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih.

Podnosioci prijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Općini u roku od 7 dana od dana objave preliminarnih rezultata Javnog konkursa na službenoj web stranici Općine www.opcina-gracanica.ba, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije 3 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, na e-mail adresi: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

 

                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                          Nusret Helić

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.