.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 21. SJEDNICA OV GRAČANICA

U četvrtak, (30.08.) održana je 21. sjednica OV Gračanica. Sjednica je započela polaganjem zakletve vijećnika Mirsada Mujkića koji je ušao u Vijeće umjesto Safeta Pjanića kome je prestao mandat.

Po prijedlogu Komisije u dnevni red su uvrštene i tačke: Rješenje o razrješenju člana stalnog radnog tijela OV Gračanica, Komisija za etički kodeks, ravnopravnost spolova, prava i slobode čovjeka, predstavke i pritužbe te o imenovanju člana iste Komisije.

 

Sa ove dvije nove tačke, jednoglasno je usvojen sljedeći dnevni red:

 1. Radionica za obuku predstavnika jedinice lokalne samouprave – MEG projekat – Upravljanje vodnim uslugama – Una consulting
 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01.-30.06.2018. godine
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utrošku budžetske (tekuće) rezerve za period 01.01.-30.06.2018. godine
 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste R-460 „Srebrenik-Sladna-Bukva“, dionica Panđurište
 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o prodaji nekretnina
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o prodaji nekretnina
 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o prodaji nekretnina
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika općine Gračanica
 9. Rješenje o razrješenju člana stalnog radnog tijela OV Gračanica, Komisija za etički kodeks ravnopravnost spolova, prava i slobode čovjeka, predstavke i pritužbe
 10. Rješenje o imenovanju člana stalnog radnog tijela OV Gračanica, Komisija za etički kodeks ravnopravnost spolova, prava i slobode čovjeka, predstavke i pritužbe
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Gračanica za 2017.godinu
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece i odraslih u općini Gračanica za 2017. godinu
 13. Razmatranje Informacije o aktuelnim privrednim kretanjima na općini Gračanica u 2017. godini
 14. Razmatranje Nacrta izmjena i dopuna prostornog plana TK – Javna rasprava

Prva tačka dnevnog reda je bila radionica za obuku predstavnika jedinice lokalne samouprave u okviru MEG projekta sa temom „Upravljanje vodnim uslugama“ koje je izvodila kompanija Una consulting.

Nakon uvodnog obrazloženja i pojašnjenja realizacije nekih stavki Izvještaj o izvršenju budžeta je usvojen sa 21 glasom  ZA.

Izvještaj o utrošku budžetske rezerve je usvojen jednoglasno.

Kao četvrta tačka je razmatrana i usvojena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste R-460 „Srebrenik-Sladna-Bukva“, dionica Pinđurište gdje je bilo potrebno riješiti određene imovinsko-pravne odnose.

Takođe su razmatrane određene odluke o prodaji nekretnina općine Gračanica –dio pomoćnog terena NK „Bratstvo“ koji se ne koristi a sredstva će se usmjeriti u izgradnju pomoćnog terena sa vjestačkom travom.

Sve Odluke su jednoglasno usvojene.

Jednoglasno je usvojen i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama etičkog kodeksa, kao i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece i odraslih u općini Gračanica za 2017.godinu.

Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Gračanica za 2017- godinu je usvojen sa 21 glasom ZA i 3 SUZDRŽAN.

Posljednja tačka dnevnog reda je bila Razmatranje Nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana TK- javna rasprava. Vijeće se izjasnilo po ovoj tački  sa stavom da se ovaj Nacrt smatra neprihvatljivim, ako se ne prihvate primjedbe i prijedlozi sa javne rasprave koji se između ostalog odnose na izgradnju trafo-stanice , brze ceste, regulacije Spreče i adekvatnog tretmana poljoprivrednog zemljišta i dr.

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.