.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

POTPISAN UGOVOR O PRUŽANJU KOMUNALNIH VODNIH USLUGA

POTPISAN UGOVOR O PRUŽANJU KOMUNALNIH VODNIH USLUGAU kabinetu Općinskog načelnika danas je potpisan Ugovor o pružanju komunalnih vodnih usluga sa predstavnicima Vodovoda i kanalizacije.

Ovim Ugovorom su definisane obaveze potpisnika Ugovora, Općine Gračanica i Vodovoda i kanalizacije.

Načelnik smatra da se dugo čekalo na potpisivanje Ugovora i da je ovo značajan dokument i projekat.

 

Cilj ugovora je osiguranje uslova za trajno, kvalitetno, nesmetano i održivo pružanje komunalnih vodnih usluga, kao komunalne djelatnosti od javnog društvenog interesa, koja se obavlja kao javna služba, kroz trajno održavanje, poboljšanje pouzdanosti i proširenje vodovoda, sa stalnom težnjom povećanja obuhvata stanovništva u općini Gračanica, i stalno i kvalitetno pružanje usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, kroz održavanje i poboljšanje mreže kanalizacije u općini Gračanica, i prečišćavanje prikupljenih otpadnih voda, uz istovremeno osiguranje uslova za očuvanje i zaštitu akvatičnih ekosistema i okoline.

Svrha Ugovora je povjeravanje prava na obavljanje komunalnih javnih vodnih usluga, kao komunalne djelatnosti od javnog društvenog interesa, koja se obavlja kao javna služba, od strane Općine JP-u i definisanje prava i obaveza ugovornih strana.

Fuad Alić, direktor Vodovoda i kanalizacije, kao i načelnik općine smatraju da će ovim Ugovorom biti olakšano svim korisnicima i građanima te se nadaju novim poboljšanjima usluga Vodovoda i kanalizacije.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.