.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ZAVRŠNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA ZGRADA KOLEKTIVNOG STANOVANJA

Na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 28.02.2018. godine, Općinsko vijeće je usvojilo Nacrt Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja zgrada kolektivnog stanovanja s Uputstvom o načinu promjene upravitelja.

Završna javna rasprava o ovom dokumentu održat će se u Multimedijalnoj sali Općine Gračanica u utorak, 15.05.2018. godine sa početkom u 14:00 sati.

Pozivamo zainteresirana preduzeća i građane da se uključe u ovu javnu raspravu.

 

Tekst Nacrta Pravilnika  i Zakon se nalaze u prilogu:

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.