.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

OPĆINA GRAČANICA UKLJUČENA U PROJEKAT „DOBRE VODNE KOMŠIJE II“

OPĆINA GRAČANICA UKLJUČENA U PROJEKAT „DOBRE VODNE KOMŠIJE II“ Prošle sedmice, (9. i 10.2.) je na jezeru Modrac održan sastanak koordinacionog  tima, kojeg čine 8 predstavnika škola i 6 predstavnika općina, na kojem je uz edukaciju i rad na izradi pilot projekta oficijelno započeta konkretna implementacija projekta „Dobre vodne komšije II“.

Projekat ima za cilj da kroz zajednički rad na zaštiti i poboljšanju kvaliteta vode rijeke Spreče uspostavi bolju saradnju između učenika, roditelja, nastavnika, menadžmenta 8 škola i predstavnika 6općina koje se nalaze u slivu rijeke Spreče.

 

U projekat je uključeno 6 općina: Gračanica, Kalesija, Osmaci, Petrovo, Šekovići i Doboj Istok i 8 osnovnih škola: ”Jovan Dučić” (Papraća) Šekovići, ”Aleksa Šantić” Osmaci, ”Kalesija”, ”Memići” iz Kalesije, ”Orahovica” Gračanica, ”Klokotnica” Doboj Istok, „Sveti Sava“ Kakmuž i „Vuk Karadžić”.

Svih 8 škola rade na pripremi pilot projekata, a  ukupni budžet za projekte je 20.000 EUR.  Za 40 najaktivnijih  učenika  i 8 nastavnika će biti organiziran Eko kamp DVK.

Pored ovih aktivnosti, projekat ima za cilj da promovira turističke potencijale ovog područja te će u okviru projekta biti obilježen i uređen prvi dio Staze dobrih vodnih komšija i izrađen turistički vodič. Staza će obuhvatiti važne prirodne, historijske i kulturne potencijale iz oba entiteta. Učenici i nastavnici svih škola će posjetiti ovu stazu. Bit će definiran i Dan rijeke Spreče čije obilježavanje će organizirati sve škole i općine.

Planirana je saradnja i političko povezivanje lokalnih zajednica u cilju bolje zaštite rijeke Spreče. Projekat će trajati do kraja 2018. godine, a njegovu implementaciju je omogućio Robert Bosch Stiftung.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.