.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

NAJAVA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

NAJAVA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICAOpćinsko vijeće Gračanica održat će 7. sjednicu u četvrtak, 27.04.2017. godine, sa  početkom u 12:00 sati, u sali za sjednice, nova zgrada Općine. 

Kolegij Općinskog vijeća utvrdio je sljedeći dnevni red:

1. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD 01. 01. - 31. 03. 2017.GODINE

2. ODLUKA O PROGLAŠENJU GRADA GRAČANICE - NACRT

3. ODLUKA O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA – NACRT

4. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA.

5. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA U.O. JZU “DOM ZDRAVLJA” GRAČANICA.

 

6. IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU SA BILANSOM STANJA I USPJEHA J.P. “VETERINARSKA STANICA” D.O.O. GRAČANICA ZA 2016.GODINU.        

7. IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU SA BILANSOM STANJA I USPJEHA JZU “GRADSKA APOTEKA” GRAČANICA ZA 2016.GODINU.

8. IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU SA BILANSOM STANJA I USPJEHA JZU „DOM ZDRAVLJA“ GRAČANICA.

9. INFORMACIJA O HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI NA PODRUCJU OPĆINE  GRAČANICA.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.