.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

OBAVJEŠTENJE JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA

 OBAVJEŠTENJE JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE  DOM ZDRAVLJA

     Javna zdravstvena ustanova

             DOM ZDRAVLJA                                                                    

                Gračanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

JZU Dom zdravlja Gračanica u mjesecu februaru pokreće nabavku novog, modernog RTG sistema za  radiografiju sa CR uređajem za digitalizaciju radiografskih i mamografskih slika. 

Navedeni RTG aparat, bit će smješten u prizemlju nove zgrade JZU Dom zdravlja Gračanica, čime će se pacijentima  omogućiti  lakši  pristup i kvalitetnija zdravstvena usluga.

 

                                                                                                    

                                                               Suljo Mehanović,

                                   pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.