.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

                                           

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), s a z i v a m

             Sjednicu Općinske izborne komisije.

 

Sjednica će se održati 04.06.2018. god. (Ponedjeljak) u 16:30 sati, u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak), kancelarija br.9. Za sjednicu predlažem slijedeći,

 

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne  sjednice OIK-e

2. Plan izlaganja PBS

3. Razno

 

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate, kako bi ste prisustvovali sjednici.

Svoj izostanak obavezno najavite na tel.061/738-796.

                                                                                                           

                                                                                  

 

      PREDSJEDNIK

                               OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                         Zehra  Mujačić

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski Kanton

OPĆINA GRAČANICA

OpćinskA IZBORNA KOMISIJA

                                                                                   

Broj: 01-05-170-2018/1

Gračanica,16.01.2018.godine

 

ČLANOVIMA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

 

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

                                            

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), s a z i v a m

             Sjednicu Općinske izborne komisije.

 

Sjednica će se održati 18.01.2018. god. (četvrtak) u 16:00 sati, u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak), kancelarija br.9. Za sjednicu predlažem slijedeći,

 

D N E V N I   R E D:

 

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne  sjednice OIK-e

2. Izvještaj o radu OIK-e za 2017.godinu, i dostavljanje istog CIK-i BiH

3. Razno

 

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate, kako bi ste prisustvovali sjednici.

Svoj izostanak obavezno najavite na tel.061/738-796.

                                                                                                           

 

                                                                             PREDSJEDNIK

                                                                          OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                                                                        Zehra  Mujačić

JAVNI POZIV ZA MLADE INOVATORE

JAVNI POZIV ZA MLADE INOVATORE

U cilju promocije mladih inovatora u unapređenju njihovih inovacija u oblastima korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske efikasnosti  Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle u saradnji sa Vladom TK, Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK organizuje regionalno takmičenje "Inovativnim umom do pametne energije“.

Takmičenje se  organizuje u okviru projekta PAMETNE ŠKOLE u saradnji između Centra za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavske županije i Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske županije, udruženja Zelena akcija iz Zagreba, i Brodskog ekološkog društva (BED) iz Slavonskog Broda.

„Inovativnim umom do pametnih škola“ ili skraćeno „PAMETNE ŠKOLE“ naziv je 3,2 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta koji se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Kako bi pozvali sve mlade inovatore ili ekipe inovatora, učenike osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu (BiH) i Brodsko-posavskoj županiji (HR) da se prijave na takmičenje i osvoje zanimljive nagrade  objavljuju sljedeći poziv:

Poziv za JAVNU RASPRAVU o Nacrtu budžeta općine Gračanica za 2018.godinu

Poziv za JAVNU RASPRAVU o Nacrtu budžeta općine Gračanica za 2018.godinu

Vijeće mjesne zajednice Babići organizuje javnu raspravu o Nacrtu budžeta općine Gračanica za 2018. godinu.

Javna rasprava će se održati u petak (17.11.2018. godine)  sa početkom u 17:00 sati u prostorijama Doma mjesne zajednice.

JAVNI POZIV za odabir korisnika/ca pomoći za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine

Projekat oporavka od poplava predstavlja nastavak aktivnosti na polju sanacije šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama koje su Bosnu i Hercegovinu pogodile 2014. godine

Projekat je usmjeren na trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje žrtava poplava i klizišta, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprvredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru, a sve u cilju pružanja pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u poplavljenim području.

Projekat oporavka od poplava, zajedno sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave, poziva sve zainteresirane nosioce domaćinstava, koji ispunjavaju kriterije javnog poziva, da podnesu prijavu za učešće u projektu u mjestu prebivališta.

U prilogu se nalazi tekst Javnog poziva i Prijavni obrazac.

 Javni poziv je otvoren od 09.10.2017. do 09.11.2017. godine

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.