.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA SA PODRUČJA OPĆINE GRAČANICA ZA 2015. GODINU

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA GRAČANICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj:  02-14- 1290 /2015

Gračanica: 06.05.2015.godine

 

Na osnovu člana 36. Statuta općine Gračanica (“Službeni glasnik općine Gračanica”, broj 4/09) i Sporazuma između Općinskog vijeća Gračanica, Općinskog načelnika i nevladinih / neprofitnih organizacija općine Gračanica, Općinski načelnik   upućuje:

 

 

                                          J A V N I  P O Z I V

           za finansiranje-sufinansiranje projekata udruženja građana i fondacija  sredstvima iz budžeta  Općine  Gračanica  za 2015. godinu

 

 1.    Pravo prijave u okviru registrovane djelatnosti odnosno programskih ciljeva imaju:

         - udruženja sa sjedištem na području općine Gračanice,

         - fondacije sa sjedištem na području općine Gračanice,

 2.      Uslovi za korištenje sredstava iz budžeta Općine Gračanica:

  - da je projekat namjenjen građanima općine Gračanica,

  - da će biti implementiran u toku 2015. godine,

  - da će odražavati potrebe zajednice,

  - da se projekat odnosi na sljedeće oblasti:

 SOCIJALNA SIGURNOST I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 a) pomoć starim licima, djeci bez roditelja, hendikepiranim osobama, žrtvama nasilja

 b) psihosocijalni  projekti (savjetovalište i radionice)

KULTURA

a) projekti kreativnog  izražavanja u muzici,književnosti, pozorištu, filmu, izložbe, revije, promocije

b) afirmacija kulturnog nasljeđa,

SPORT

a) projekti masovnog bavljenja sportom (škole sporta, škole plivanja, šetnjom do zdravlja i slićno.)

EKOLOGIJA:

a) projekti koji promovišu unapređivanje kvaliteta življenja, zaštite zdravlja i životne sredine

3. Sadržaj projekta

Neophodan sadržaj projekta definisan je u aplikacijskom obrascu. 

4. Kriteriji za ocjenjivanje:

- da projekat poboljšava kvalitet života građana kroz ostavrenje strateških ciljeva,

projekat ispunjava očekivanja većeg broja građana,

projekat podstiće razvoj općine,

projekat obuhvaća teritoriju općine,

projekat ima pozitivan uticaj na okolinu,

- projekat  podstiče svijest o ravnopravnosti spolova

5. Odabir projekata

Odabir projekata vršit će Komisija koju imenuje Općinski načelnik.

6. Broj aplikacija

Jedan aplikant može aplicirati sa najviše dva projekta

7. Rok za prijave

Rok za prijavu  na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja (Javni poziv je objavljen 07.05.2015.)

Nepotpune, neblagovremene prijave neće se razmatrati, kao i prijave udruženja i fondacija koja nisu dostavili finansijski izvještaj o realizaciji projekata po javnom pozivu, za koje im je općina Gračanica dodjelila sredstva u 2014. godini.

 PRILOG:

 Popunjeni prijavni obrasci sa traženom dokumentacijom podnose se  Službi za upravu, društvene djelatnosti,boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove, u Centru za pružanje usluga građanima  ili putem pošte na adresu:

OPĆINA GRAČANICA

Služba za upravu, društvene djelatnosti,

boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove

Komisiji za odabir projekata sa naznakom “Projekti NVO ne otvaraj“

75320 Gračanica ul. Mula Mustafe Bašeskije 1

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.