.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

PROGRAM SAJMA GRAPOS-EXPO 2015

PROGRAM SAJMA GRAPOS-EXPO 2015.

21.-24.04.2015.

Sočkovački put, kod raskrnice na ulazu u Gračanicu

 

 

 

Utorak, 21.04.2015. god.

 

10:00 -11:00

Prijem gostiju (ispred sajmišta)

11:00 

Svečana ceremonija otvaranja Sajma (specijalna sala za ceremoniju otvaranja – restoran Sajma), uz obraćanja:

-          Nedžad Nuhanović, direktor sajma u ime izvršnog organizatora (kratko pozdravno obraćanje, sa osnovnim tehničkim informacijama)

Nusret Helić, Načelnik općine Gračanica (u ime organizatora i domaćina pozdravlja goste, govori kratko u  ciljevima sajma)

NJ.E. madame Claire Bodonyi, ambasadorica Republike Francuske u BiH

Bego Gutić, premijer Tuzlanskog  kantona (u ime Vlade TK kao pokrovitelja sajma govori o značaju sajma za područje kantona, ali i cijele regije)

Amir Zukić, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, kratko obraćanje u ime Premijera i Vlade Federacije BiH, proglašava sajam otvorenim

Zvanično presijecanje vrpce   

11:45  

Obilazak  Sajma - Općinski načelnik i direktor Sajma sa delegacijama

14:00  

Ručak za goste (Hotel Tilia, centar grada)

14:00

Promocija Mašinskog fakulteta u Tuzli učenicima srednjih škola TK (konferencijska sala)

20:30

Veče izlagača - Dodjela zahvalnica izlagačima, pokroviteljima, medijskim pokroviteljima i sponzorima, uz kulturno-zabavni program (restoran sajma)

 

Srijeda, 22.04.2015. god.

 

10:30

Prezentacija filmskog projekta „Balada o Pišonji i Žugi“ po motivima istoimene pjesme Zabranjenog pušenja, Jasmin Duraković i Davor Sučić

12:00

OKRUGLI STO

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona

„STANJE I PERSPEKTIVE STRANIH INVESTICIJA U TUZLANSKOM KANTONU“

- Stanje stranih investicija na Tuzlanskom kantonu, perspektive za unapređenje trenutnog stanja

- Novi Zakon o stranim investicijama u BiH

- Poslovni ambijent na Tuzlanskom kantonu

- Podrška lokalne zajednice investitorima

- Iskustva investitora na Tuzlanskom kantonu

- Vodič za strane investitore na Tuzlanskom kantonu – prednosti za investitore i sl.

Očekuje se prisustvo ministrice razvoja i poduzetništva TK Mirele Đaković, federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, predstavnika Vijeća stranih investitora (FIC), Agencije za promociju stranih investicija u BiH (FIPA), Međunarodne finansijske korporacije, Gradova i Općina TK, te stranih investitora koji posluju na području Tuzlanskog kantona

15:00

OKRUGLI STO

Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli

„ SARADNJA PODUZETNIŠTVA SA MAŠINSKIM FAKULTETOM U TUZLI“

 

Četvrtak, 23.04.2015. god.

 

 

OTVORENI DAN PROJEKTA

“Smart energy chains and communities in the MED area – REMIDA”, finansiranog iz MED Programa, kroz ERDF i IPA fondove i promocija Akcionog plana energetski održivog razvoja Općine Gračanica

12:00

 

KONFERENCIJA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

 

- Predstavljanje primjera dobre prakse partnerskih općina na projektima energetske efikasnosti (Provinzia di Gorizia  - Italija, Općina Nijemci - Hrvatska i Općina Šentrupert - Slovenija)

- Presjek stanja energijske efikasnosti u BiH i modeli finansiranja

- UNDP BIH – Uticaj politika energijske efikasnosti na zaposljavanje

- Obnovljivi izvori energije i perspektive razvoja lokalne zajednice - doc.dr. Azrudin Husika, Mašinski fakultet Sarajevo

Potvrđeni panelisti:

Hasan Fehratović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Vesna Tomšič (Provinzia di Gorizia, Italija), Rupert Gole, načelnik Općine Šentrupert (Slovenija), predstavnik Općine Nijemci (Hrvatska), Amra Jaganjac (NERDA), Ismet Salihović i Edin Zahirović (CRP), predstavnik CEE, Nihad Harbaš (CETEOR), prof.dr. Mirza Kušljugić Fakultet elektrotehnike u Tuzli), doc. dr. Azrudin Husika (Mašinski fakultet Sarajevo), predstavnici UNDP-a

 

16:00

Obilazak štandova firimi iz oblasti energetske efikasnosti i energetike kao primjera dobre prakse

18:00

Klub frizera TK – revija frizura

20:30

Veče obrtnika - kulturno-zabavni program (restoran sajma)

 

Radno vrijeme sajma je od 10 do 20 sati, osim posljednjeg dana kada je sajam otvoren do 18 sati.

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.