.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽAN SASTANAK NA TEMU RAZMATRANJA STANJA I RJEŠAVANJA PROBLEMA RADNIKA GRAFOPAKA

ODRŽAN SASTANAK NA TEMU RAZMATRANJA STANJA I RJEŠAVANJA PROBLEMA RADNIKA GRAFOPAKAOpćinski načelnik Nusret Helić sa saradnicima primio je juče u svom kabinetu predstavnike Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sindikata, radnika i vlasnika gračaničkog preduzeća Grafopak, Poreske uprave Gračanica, Zavoda za zapošljavanje Gračanica i građana. Sastanak je organizovan s ciljem da se razgovara o trenutnom stanju u Grafopaku i da se razmotri način pomoći radnicima u slučaju eventualnog otkaza ugovora o radu.  

Svjestan situacije u kojoj se nalaze radnici ove nekad izuzetno uspješne gračaničke firme, Općinski načelnik je obećao podršku i pomoć nakon što radnici u dogovoru sa vlasnicima i uz pomoć granskog sindikata i pomenutih institucija donesu odluku o svom statusu u budućnosti. Podsjetio je da se na zahtjev radnika Grafopaka, hitno reagovalo i tokom protekle godine, normalno u granicama ovlasti Općine. Trajnija rješenja se moraju tražiti na višim nivoima vlasti.

Na sastanku su predočena neka od mogućih rješenja u korist radnika, s ciljem konačnog rješenja statusa i obezbjeđenja zdravstvenog osiguranja i drugih zakonom predviđenih prava za radnike. Takođe, zaključeno je da je prije donošenja konačne odluke o rješavanju pitanja statusa radnika neophodno što hitnije analizirati trenutnu situaciju i sve raspoložive zakonske mogućnosti.

Na kraju sastanka je zaključeno da predsjednica granskog sindikata Lejla Ćatić pismenim putem zatraži pojašnjenje od Kantonalnog zavoda za zapošljavanje u vezi sa statusom i pravima radnika na zdravstveno i materijalno obezbjeđenje u slučaju prestanka radnog odnosa. Nakon što se dobije odgovor Načelnik će odlučiti o potrebnoj pomoći radnicima i učešću Općine u plaćanju obaveza prema Zavodu za zapošljavanje i dr.

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.