.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

FINALIZIRANA IZRADA SEAP-A OPĆINE GRAČANICA

Na 10. sastanku radne grupe za izradu Akcionog plana energetski održivog razvoja Općine Gračanica (SEAP) 2015-2020 razmatran je Nacrt SEAP-a koji će se, kako je i planirano, pred vijećnicima Općinskog vijeća Gračanica naći na martovskoj sjednici.

Završene su sve aktivnosti oko izrade ovog dokumenta, urađen bazni inventar CO2, energetski auditi za javne objekte, Plan prioritetnih mjera za smanjenje emisije CO2, razmotrene sve sugestije i prijedlozi članova radne grupe, te formiran Nacrt prema utvrđenoj metodologiji.  

Izradu ovog strateškog dokumenta je finansijski podržala Evropska Unija kroz MED program u okviru ERDF i IPA fondova. Slijedeći usvajanje ovog važnog dokumenta, te izradu energetskih audita na javnim objektima na području općine Gračanica, planirano je i održavanje Otvorenog dana u okviru međunarodnog sajma GRAPOS-EXPO.

Ovaj dokument predstavlja bitan rezultat radnih paketa 3 i 4, te uspješan završetak projekta i ispunjenje uslova predviđenih projektom. 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.