.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

ODRŽANA 28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICAJuče je u sali za sjednice u novoj zgradi Općine održana 28. sjednica Općinskog vijeća Gračanica. Poslije pokrenutih vijećničkih pitanja i inicijativa, pristupilo se raspravi o prijedlozima za dopunu dnevnog reda, koji nisu dobili potrebnu većinu, tako da je usvojen prvobitno planirani dnevni red:

1. ODLUKA O PRETPOSTAVKAMA, NAČELIMA I NAČINU IZRADE PROGRAMA  KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA ZA PERIOD 2015.-2020.GODINA

2. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE GRAČANICA          

3. IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

4. PRIJEDLOG PLANA UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED GIMNAZIJE „DR. MUSTAFA      KAMARIĆ“  GRAČANICA              

5. PRIJEDLOG PLANA UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE GRAČANICA              

6. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA 2014. GODINU         

7. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PROCJENAMA PROMETA NEPOKRETNOSTI I PRAVA ZA 2014.GODINU

8. INFORMACIJA O DODJELI STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2014/2015.GODINU      

9. INFORMACIJA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGATSTVA, PRAĆENJA I IZVRŠENJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČANICA U 2014.GODINI

Po usvajanju dnevnog reda pristupilo se razmatranju prve tačke - Odluka o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2015.-2020.godina, koja je usvojena jednoglasno.

Nakon obrazloženja Općinskog načelnika Nusreta Helića i kraće rasprave jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju službi za upravu Općine Gračanica, kao i Izvještaj o realizaciji Programskih aktivnosti Općinskog načelnika za 2014. godinu.

Podršku većine vijećnika u Općinskom vijeću dobili su Rješenje o razrješenju člana Općinske izborne komisije Gračanica i Rješenje o imenovanju člana Općinske izborne komisije Gračanica, Prijedlog plana upisa učenika u prvi razred Gimnazije „Dr. Mustafa Kamarić“  Gračanica, te Prijedlog plana upisa učenika u prvi razred Mješovite srednje škole Gračanica.

Do kraja sjednice razmatrani su i usvojeni Izvještaj o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za 2014. godinu, Informacija o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku 2014/2015.godinu, te Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogatstva, praćenja i izvršenja plana zaštite od požara na području općine Gračanica u 2014. godini.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.