.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA SJEDNICA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

ODRŽANA SJEDNICA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITEDanas je u kabinetu Općinskog načelnika Nusreta Helića održana sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda:

1. Izvještaj o radu Općinskog štaba civilne zaštite općine Gračanica za 2014. godinu,

2. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2014. godini na području općine Gračanica

3. Godišnji Plan korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća na području općine Gračanica za period od   01.01.2015. do 31.12.2015. godine

4. Razmatranje prijedloga za dodjelu priznanja u povodu 1. marta Dana civilne zaštite u  Federaciji Bosne i Hercegovine, zaslužnim pojedincima i kolektivima za rezultate koje su postigli na polju zaštite i spašavanja u 2014. godini

 

Uzimajući u obzir specifičnost 2014. godine i  razornost prirodnih nepogoda koje su zadesile područje naše općine, rad Štaba ocijenjen je pozitivno, nakon čega je Izvještaj usvojen jednoglasno. Istaknuta je maksimalna angažovanost svih članova Štaba, kao i svih drugih raspoloživih snaga, što je bilo ključno u sprečavanju većih posljedica u situaciji kada su prirodne nepogode bile neumoljive, ali i kasnije u njihovom saniranju. Zaključeno je da će se Općinski štab civilne zaštite Gračanica, u cilju unapređenja organizovanosti i osposobljenosti, u narednom periodu aktivno uključiti u ažuriranje svih postojećih procjena i planova zaštite i spašavanja, kao i donošenje novih planova zaštite i spašavanja, te u sve druge aktivnosti od interesa za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

U nastavki sjednice razmatrani su i jednoglasno usvojeni Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2014. godini na području općine Gračanica, Plan korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća na području općine Gračanica za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, kao i prijedlog za dodjelu priznanja u povodu 1. marta Dana civilne zaštite u  Federaciji Bosne i Hercegovine, zaslužnim pojedincima i kolektivima za rezultate koje su postigli na polju zaštite i spašavanja u 2014. godini.

Na sjednici se razgovaralo o obilježavanju 1. marta, Dana civilne zaštite, kao i o drugim pitanjima koja su u djelokrugu rada Općinskog štaba civilne zaštite.

 

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.