.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

MREŽA ACCOUNT: ODRŽAN SASTANAK O IZRADI LOKALNIH ANTIKORUPCIJSKIH STRATEGIJA

MREŽA ACCOUNT: ODRŽAN SASTANAK O IZRADI LOKALNIH ANTIKORUPCIJSKIH STRATEGIJAOpćinski načelnik Nusret Helić sa saradnicima sudjelovao je u srijedu 28.01.2015. godine u Sarajevu na sastanku na temu Izgradnja kapaciteta 6 NVO i 6 opstina/gradova za izradu lokalnih antikorupcijskih stategija u organizaciji Mreža ACCOUNT. Ovaj sastanak značio je nastavak inicijative koju je Mreža ACCOUNT pokrenula sa odabranim opštinama/gradovima i nevladinim organizacijama na izradi prijedloga strateškog plana za sprječavanje korupcije i povećanje prevencije korupcije na lokalnom nivou.

Na sastanku su definisani ključni elementi, odnosno strateški ciljevi akcionog plana, kao i prijedlog mjera koje su potrebne za njihovu realizaciju. Takođe, u pripremi je prijedlog strateškog akcionog plana koji će u perspektivi postati model i za ostale gradove/opštine.

Do sada su opštine/gradovi Gračanica, Bijeljina, Goražde, Gradačac i Tomislavgrad potvrdili saglasnost za potpisivanje Memoranduma o saradnji na ovim aktivnostima, dok se potvrda o potpisivanju memoranduma očekuje iz Doboja i Trebinja. 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.