.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

NAJAVA 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

Općinsko vijeće Gračanica održat će 27. sjednicu u četvrtak, 29.01.2015. godine, sa početkom u 10 sati, u sali za sjednice u novoj zgradi Općine.

Kolegij Općinskog vijeća utvrdio je sljedeći dnevni red:

 1. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ZA IZMJENE STATUTA OPĆINE GRAČANICA, NA PRIJEDLOG KLUBA VIJEĆNIKA SDA
 2. ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE GRAČANICA
 3. ODLUKA O PRISTUPANJU I IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA  „RADNA ZONA I“ GRAČANICA
 4. SAGLASNOST NA ODLUKU O PROŠIRENJU DJELATNOSTI JP „KOMUS“ DOO          GRAČANICA
 5. SAGLASNOST NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „KOMUS“ DOO GRAČANICA
 6. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA U JZU „DOM ZDRAVLJA“ GRAČANICA
 7. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA U JZU OPĆA BOLNICA              „DR.MUSTAFA BEGANOVIĆ“ GRAČANICA
 8. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA U JZU „GRADSKA APOTEKA“ GRAČANICA
 9. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE GRAČANICA
 10. IZVJEŠTAJ O RJEŠAVANJU UPRAVNIH PREDMETA U SLUŽBAMA ZA UPRAVU OPĆINE GRAČANICA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2014.GODINE
 11. RJEŠENJA IMOVINSKO PRAVNE SLUŽBE

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.