.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

FEDERALNI FOND ZA POMOĆ NASTRADALIM PODRUČJIMA OD PRIRODNE NESREĆE NASTAVLJA POMAGATI UGROŽENIM OPĆINAMA

FEDERALNI FOND ZA POMOĆ NASTRADALIM PODRUČJIMA OD PRIRODNE NESREĆE NASTAVLJA POMAGATI UGROŽENIM OPĆINAMAU kabinetu Općinskog načelnika Nusreta Helića juče je održan sastanak sa direktorom Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH Jasminom Jaganjcem i saradnicima.  

Na sastanku su analizirane dosadašnje aktivnosti na otklanjanju posljedica prirodne nesreće od poplava, klizišta i grada koja je u više navrata tokom protekle godine pogodila područje općine Gračanica. Razgovarano je o projektima u okviru kojih su realizirana sredstava pomoći Fonda, kao i o drugim sličnim projektima koji su planirani za naredni period.

Posebno su potencirani problemi u sanaciji klizišta koja ugrožavaju stambene i druge objekte, izgradnja porušenih stambenih objekata, kao i sanacija i izgradnja mostova.

FEDERALNI FOND ZA POMOĆ NASTRADALIM PODRUČJIMA OD PRIRODNE NESREĆE NASTAVLJA POMAGATI UGROŽENIM OPĆINAMADirektor Fonda informisao je Općinskog načelnika o nadležnostima Fonda i mogućnostima ulaganja sredstava sa kojima raspolažu, kao i aktivnostima na pronalaženju donatora za implementaciju pojedinih projekata posebno kada je u pitanju izgradnja kuća za porodice čiji su stambeni objekti potpuno uništeni. Govorio je i o tome kako je organizacija UNDP-a izrazila mogućnost i spremnost za angažman i na području općine Gračanica izgradnjom određenog broja tipskih objekata. Takođe, direktor je informisao Načelnika da su općini odobrena nova sredstva u iznosu od 190.000 KM za sanaciju mostova u Rašljevi, mosta na Lukama, klizišta Golaći u Malešićima i tri stambena objekta od po 20.000 KM.

Općinski načelnik Nusret Helić iskoristio je priliku da se zahvali direktoru i uposlenima u Fondu na velikom angažovanju i pruženoj stručnoj i finansijskoj pomoći na sanaciji šteta od prirodne nesreće na području općine Gračanica, te zatražio pomoć za saniranje i ostalih klizišta po prioritetima, o čemu će se Fond očitovati.

 

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.