.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

Juče je u sali za sjednice u novoj zgradi Općine Gračanica održana 26. sjednica Općinskog vijeća Gračanica. Nakon pokrenutih vijećničkih pitanja i inicijativa i odgovora koje je su na neke od njih ponudili Općinski načelnik Nusret Helić i šefica Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove Aida Hodžić, pristupilo se raspravi i usvajanju dnenvog reda.

Po usvojenom dnevnom redu pristupilo se razmatranju prve tačke – Budžet Općine Gračanica za 2015. godinu. U svom obrazloženju Općinski načelnik je pojasnio da se do Prijedloga budžeta došlo nakon javne rasprave koja je obavljena u gotovo svim mjesnim zajednicama i zainteresovanim subjektima uz napomenu da je Nacrt objavljen i na općinskoj web stranici, oglasnoj tabli Općine i gradu, a upućen je i opći poziv građanima da daju svoje prijedloge. Stiglo je puno primjedbi, prijedloga i zahtijeva u kojima se tražila preraspodjela prihoda, novi projekti i slično, te se u odnosu na Nacrt tražilo preko 3 miliona KM novih sredstava za razne namjene i projekte. Treba naglasiti da su primjedbe opravdane sa stanovišta potreba, ali se nije vodilo računa o ograničenim sredstvima i mogućnostima. U skladu s tim i nakon dodatnih analiza i procjena o ostvarenju budžeta za ovu godinu, novih smjernica fiskalne politike, utvrđen je Prijedlog budžeta u iznosu od 11.294.500 KM, što je za 2.010.500 KM više u odnosu na Nacrt. Nakon što su razmotreni i djelimično ili u cjelosti usvojeni amandmani pristigli od strane vijećnika, klubova vijećnika i Općinskog načelnika, budžet za 2015. godinu se povećao na cifru od 11.374.500 KM. Iznos od dodatnih 85.000 KM za kojim se ukazala potreba nakon usvojenih amandmana bit će obezbijeđen dodatnim zaduženjem i brisanjem stavke – kanalizacija Mehmedovići u Džakulama od 5.000 KM, jer je za taj projekat potpisan ugovor sa Kantonom.

Treba izdvojiti nekoliko projekata oko kojih su se svi klubovi složili i koji bi se trebali naći u Budžetu za 2015. godinu: otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, sanacija klizišta i gradnja stambenih objekata, sportska sala, javna rasvjeta u centru grada i parkovima i drugo.

Neki projekti koji će se takođe naći u Budžetu za 2015. godinu rezultat su prije svega prihvaćenih primjedbi i prijedloga sa javnih rasprava i dogovora sa klubovima vijećnika, kao i prenesenih projekata iz sredstava koja se neće realizovati u 2014. godini, kao što su: protugradna zaštita, sredstva Federalnog fonda za porušene kuće, namjenska sredstva za put Šenik, vodovod Lukavica i drugi, te novih projekata iz kreditnog zaduženja (sportska sala, javna rasvjeta, elementarne nepogode i drugo).

Općinski načelnik je istakao njegovu razvojnu komponentu budžeta, zastupljenost svih mjesnih zajednica i interes svih građana. Obećao je da će lokalna vlast i dalje biti štedljiva, predana redu i radu. Istakao je zadovoljstvo činjenicom da je jednoglasnim usvajanjem Budžeta koji je realan i provodiv općinska vlast pokazala objektivnost i odgovornost.

Jednoglasno su usvojene Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Gračanica za 2015. godinu i Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta Općine Gračanica namijenjenih za finansiranje političkih stranaka, nezavisnih samostalnih vijećnika organiziranih u parlamentarne grupe-klubove vijećnika u Općinskom vijeću Gračanica.

Nakon obrazloženja šefice Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove i preztentacije od strane uposlenika ove službe, jednoglasno je usvojena Odluka o provođenju Prostornog plana Općine Gračanica 2006.-2026., s tim da se već ušlo u proceduru imenovanja naseljenih mjesta i njihovog administrativnog razgraničenja.

U nastavku sjednice jednoglasno je usvojena Odluka o pristupanju Općine Gračanica u članstvo Lokalne akcione grupe (LAG) regije Doboj, kao i Plan sanacije gradskog građevinskog zemljišta.

Program rada Općinskog vijeća Gračanica usvojen je uz nekoilko dopuna.

Programske aktivnosti Općinskog načelnika za 2015. godinu, kao i Informacija o stanju zaštite građana od neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava na području općine Gračanica u 2014. godini jednoglasno su usvojene.

Prije početka sjednice svečanu zakletvu položili su novi vijećnici koji su dobili mandate nakon što su na posljednjim izborima vijećnici Mujo Hasić, Vehid Osmanović i Mirza Omerdić dobili mandate na višim nivoima vlasti. Zakletvu su položili Jasna Sinanović ispred Socijaldemokratske partije i Mujkić Mirsad ispred Stranke demokratske akcije, dok je na jednoj od ranijih sjednica zakletvu položila vijećnica Socijaldemokratske partije Jasmina Ahmetašević.

Na kraju sjednice Općinski načelnik Nusret Helić čestitao je novu godinu, poželio puno uspjeha u budućem radu, te podijelio vijećnicima prigodne poklone.  Novu godinu čestitali su i predsjednici klubova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.